xổ số tiền giang

Báo cáo tài chính

2019
Báo cáo tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/201901/04/2020 16:15:23Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/201901/04/2020 16:14:11Báo cáo tài chính Riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/201901/04/2020 16:06:03Báo cáo tài chính Hợp nhất toàn Công ty Quý 4 nằm 201921/01/2020 15:50:21Báo cáo tài chính Tổng hợp quý 4 năm 201921/01/2020 14:50:23Báo cáo tài chính Riêng Công ty Mẹ Quý 4 năm 201921/01/2020 14:48:36Báo cáo tài chính Hợp nhất toàn Công ty Quý 3 năm 201929/10/2019 16:48:17Báo cáo tài chính Riêng Công ty Mẹ Quý 3 năm 201929/10/2019 16:46:22Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 3 năm 201929/10/2019 16:36:17BCTC Hợp nhất 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019 đã được soát xét29/08/2019 16:59:42BCTC Tổng hợp 6 tháng kết thúc ngày 30/062019 đã được soát xét29/08/2019 15:36:00BCTC Riêng Công ty mẹ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019 đã được soát xét29/08/2019 15:33:48Báo cáo tài chính Hợp nhất toàn Tổng công ty quý 2 năm 201931/07/2019 10:26:13Báo cáo tài chính Tổng hợp quý 2 năm 201930/07/2019 11:03:54Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 2 năm 201925/07/2019 16:33:14Báo cáo tài chính Tổng hợp quý 1 năm 201926/04/2019 18:50:08Báo cáo tài chính hợp nhất toàn tổng công ty quý 1 năm 201926/04/2019 18:46:52Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 1 năm 201925/04/2019 16:07:18
2018
Báo cáo tài chính Tổng hợp kết thúc năm 201808/04/2019 14:31:14Báo cáo tài chính Hợp nhất kết thúc năm 201808/04/2019 14:29:45Báo cáo tài chính Riêng Công ty mẹ kết thúc năm 201808/04/2019 14:27:17Báo cáo tài chính hợp nhất toàn tổng công ty quý 4 năm 201830/01/2019 20:49:06Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4 201830/01/2019 09:47:26Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ Quý 4 năm 201826/01/2019 12:24:44Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3 201830/10/2018 16:13:22Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tổng công ty Quý 3 201830/10/2018 16:11:32Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý 3 năm 201825/10/2018 15:33:05Giải trình báo cáo hợp nhất bán niên 201807/09/2018 14:14:22Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2018 đã được soát xét30/08/2018 16:22:45Báo cáo tài chính Tổng hợp 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét29/08/2018 15:23:01Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ 6 tháng năm 2018 đã kiểm toán21/08/2018 09:36:29Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 201830/07/2018 18:40:32Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 201830/07/2018 18:39:28Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý 2 năm 201820/07/2018 15:51:15Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 201811/05/2018 17:01:51Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 năm 201827/04/2018 17:00:28Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý 1 năm 201823/04/2018 15:05:49
xổ số tiền giangHiện đang là website nền tảng game nổi tiếng tại Trung Quốc, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký, đăng nhập, cá cược và các dịch vụ khác. Ứng dụng tập hợp hơn mười game kinh điển đặc sắc, chúc các bạn chơi vui vẻ và hạnh phúc.
hiểu chúng tôi